1-2-3

Idag övar vi på att misslyckas!

Fråga din syster, bror, mamma, pappa eller någon annan i familjen att göra följande tillsammans med dig:

  1. Stå emot varandra och räkna till tre så att: en börjar och säger 1. Den andra fortsätter och säger 2. Och den första säger 3. Sen börjar den andra och säger 1, den andra 2. och så vidare.  
  2. Byt siffra 1 till en klapp och fortsätt på samma sätt.  Kom ihåg att hålla ögonkontakt med ditt par!
  3. Byt siffra 2 till ett stamp och fortsätt på samma sätt. Nu ska ni alltså göra: klapp-stamp-3-klapp-stamp-tre…
  4. Sista skedet är att byta siffra 3 till att böja på knäna så att det blir: klapp-stamp-böja på knäna-klapp-stamp-böja på knäna…

Ni kan också hitta på egna rörelser!