RimCirkus -taidekasvatuswebinaari     

ti 26.10. klo 14.45–16.15 (Teams)

Seminaari on tarkoitettu erityisesti varhaiskasvatuksen henkilöstölle, kasvattajille ja taidepedagogeille.Vantaan RimCirkus-hankkeen (2018–2021) tavoitteena on ollut edistää ruotsin ja suomen kielen oppimista innovatiivisesti sirkus-, draama- ja sanataidepedagogiikan keinoin. Hankkeessa korostui ilmiöpohjaisuus ja moniammatillisuus sekä uusien taidemenetelmien kehittäminen kielen oppimisen tueksi. Seminaarin moderaattorina toimii Riikka Herva. Muutokset ohjelmassa mahdollisia.

OHJELMA 

klo 14.45–14.50

Seminaarin tervehdys & RimCirkus -taidemenetelmäoppaan julkaiseminen

Lasten ja nuorten kulttuuripäällikkö Kaisa Kettunen, Vantaa kaupunki

klo 14.50–15.15

Vantaan RimCirkus-hanke:

Taidekasvatuksen kautta kieltä oppien vantaalaisissa päiväkodeissa ja kouluissa

Iiris Autio, Riikka Herva, Freia Stenbäck ja Juuso Saarinen, Lotta Sanhaie, RimCirkus-hankkeen taideohjaajat

klo 15.15–15.30

Omskakas-hanke:

Ravistelevaa kielen oppimista

Taiteellinen johtaja / Konstnärlig ledare Meri Anna Hulkkonen, Unga teatern (suomi/ruotsi)

klo 15.30–15.45

Talk-hanke:

Taidetta ja liikettä kielenopiskeluun

Yleisötyövastaava Katja Kirsi, Zodiak – Uuden tanssin keskus

klo 15.45–16.00

Loppudialogi

Varhaiskasvatuksen johtaja Mikko Mäkelä ja varhaiskasvatuspäällikkö Lena Karlsson, Vantaan kaupunki (suomi/ruotsi)

klo 16.00–16.15

Loppukeskustelu 

Ilmoittautuminen 21.10.2021 mennessä:

https://link.webropolsurveys.com/S/7683E976AB81EB15

rimcirkus taidemenetelmäopas on julkaistu!

RimCirkus -menetelmäopas sisältää tarinallisia draama- ja sirkusharjoitteita, joiden avulla opitaan suomen ja ruotsin kieltä yhdessä leikin kautta. Harjoitteet on suunnattu pääosin varhaiskasvatukseen 3-6 –vuotiaille lapsille ja opasta voi käyttää koko varhaiskasvatuksen henkilöstö. Oppaasta löytyy harjoitteiden lisäksi tietoa myös draama- ja sirkustoiminnan periaatteista, joten aikaisempaa kokemusta draama- tai sirkustyöskentelystä ei tarvita, vain intoa ja kokeilumieltä!  

RimCirkus -taidemenetelmäopas on syntynyt vantaalaisissa päiväkodeissa vuosina 2018-2021 osana Svenska Kulturfondenin rahoittamaa Hallå! -hanketta. Sen tavoitteena on ollut edistää suomen ja ruotsin kielen oppimista uudella ja innostavalla tavalla. Toiminnallisten ja luovien menetelmien kautta kynnys kielen käyttämiseen madaltuu, mikä edesauttaa kielen oppimista ja positiivista suhtautumista kielen käyttämiseen.  Linkki:

https://www.e-julkaisu.fi/Vantaa/rimcirkus/taidemenetelmia_varhaiskasvatukseen/konstmetoder_i_smabarnspedagogiken/mobile.html#pid=1

RimCirkus-metodhandboken innehåller berättelsemässiga drama- och cirkusövningar som bidrar till att barnen lär sig finska och svenska genom lek. Övningarna riktas i huvudsak till barn i åldern 3–6 år inom småbarnspedagogiken och handboken kan användas av alla anställda inom småbarnspedagogiken. I handboken finns utöver övningar också information om drama- och cirkusverksamhetens principer, och därför behövs ingen tidigare erfarenhet av drama- eller cirkusarbete, endast iver, entusiasm och lust att pröva på något nytt!  

RimCirkus-konstmetodhandboken har bearbetas och kommit till vid olika daghem i Vanda under åren 2018–2021 som en del av Svenska Kulturfondens Hallå!-projekt. Målet har varit att främja ett nytt och inspirerande sätt att lära sig finska och svenska. Aktiva och kreativa metoder sänker tröskeln till att använda språket, vilket igen främjar språkinlärningen och bidrar till en positiv attityd till att använda språket.  Link:

https://www.e-julkaisu.fi/Vantaa/rimcirkus/taidemenetelmia_varhaiskasvatukseen/konstmetoder_i_smabarnspedagogiken/mobile.html#pid=1

RimCirkus- taidemenetelmäopas on julkaistu!

RimCirkus -menetelmäopas sisältää tarinallisia draama- ja sirkusharjoitteita, joiden avulla opitaan suomen ja ruotsin kieltä yhdessä leikin kautta. Harjoitteet on suunnattu pääosin varhaiskasvatukseen 3-6 –vuotiaille lapsille ja opasta voi käyttää koko varhaiskasvatuksen henkilöstö. Oppaasta löytyy harjoitteiden lisäksi tietoa myös draama- ja sirkustoiminnan periaatteista, joten aikaisempaa kokemusta draama- tai sirkustyöskentelystä ei tarvita, vain intoa ja kokeilumieltä!  

RimCirkus -taidemenetelmäopas on syntynyt vantaalaisissa päiväkodeissa vuosina 2018-2021 osana Svenska Kulturfondenin rahoittamaa Hallå! -hanketta. Sen tavoitteena on ollut edistää suomen ja ruotsin kielen oppimista uudella ja innostavalla tavalla. Toiminnallisten ja luovien menetelmien kautta kynnys kielen käyttämiseen madaltuu, mikä edesauttaa kielen oppimista ja positiivista suhtautumista kielen käyttämiseen.  Linkki oppaaseen:

https://www.e-julkaisu.fi/Vantaa/rimcirkus/taidemenetelmia_varhaiskasvatukseen/konstmetoder_i_smabarnspedagogiken/mobile.html#pid=1

RimCirkus-metodhandboken innehåller berättelsemässiga drama- och cirkusövningar som bidrar till att barnen lär sig finska och svenska genom lek. Övningarna riktas i huvudsak till barn i åldern 3–6 år inom småbarnspedagogiken och handboken kan användas av alla anställda inom småbarnspedagogiken. I handboken finns utöver övningar också information om drama- och cirkusverksamhetens principer, och därför behövs ingen tidigare erfarenhet av drama- eller cirkusarbete, endast iver, entusiasm och lust att pröva på något nytt!  

RimCirkus-konstmetodhandboken har bearbetas och kommit till vid olika daghem i Vanda under åren 2018–2021 som en del av Svenska Kulturfondens Hallå!-projekt. Målet har varit att främja ett nytt och inspirerande sätt att lära sig finska och svenska. Aktiva och kreativa metoder sänker tröskeln till att använda språket, vilket igen främjar språkinlärningen och bidrar till en positiv attityd till att använda språket. Link:

https://www.e-julkaisu.fi/Vantaa/rimcirkus/taidemenetelmia_varhaiskasvatukseen/konstmetoder_i_smabarnspedagogiken/mobile.html#pid=1

  

OMSKAKAS – MENETELMÄOPAS ON ILMESTYNYT! OMSKAKAS -METODHANDBOKEN, VAR SÅ GODA!

Sisarhankkeemme Omskakas, jonka tarkoituksena on edistää suomen ja ruotsin kielen oppimista kouluissa esitystaiteellisin keinoin, on julkaissut kirjan! Omskakas – ravistelevaa kielenoppimista, ruotsiksiksi Omskakande språkinlärning, on ilmestynyt tammikuussa ja on ladattavissa pdf:nä alla olevasta linkistä sekä Omskakas-hankkeen omilta verkkosivuilta https://www.omskakas.org/

Omskakas – ravistelevaa kielenoppimista antaa opettajille selkeitä ja monipuolisia harjoituksia kielenopettamisen tueksi. Lisäksi kirjassa perustellaan esitystaiteellisten menetelmien käyttöä kielenopetuksessa. Kirjan harjoitukset sopivat suomen ja ruotsin lisäksi myös muiden kielten opettamiseen.

Omskakande språkinlärning innehåller tydliga och mångsidiga övningar som stöd för undervisningen.  Boken ger dessutom motivering till att använda scenkonstnärliga metoder i språkundervisningen. Bokens övningar kan bra användas också för undervisning av andra språk än finska och svenska.

Omskakas – ravistelevaa kielenoppimista on toteutettu osana Svenska Kulturfondenin Hallå -ohjelmaa. Handbokens redaktörer Meri Anna Hulkkonen och Mari-Helen Hyvärinen är professionella scenkonstnärer”

Luonnollisia tunteita

Yksi tärkeä osa ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojen oppimista on tunnetaitojen harjoittelu, ja kyky sanoittaa omia tunteita sujuvoittaa myös aivan tavallista päiväkotiarkea.

Rautkallion päiväkodin lapset ovat tutkineet tunteita draamatunneilla kuvakorttien avulla. Tunteisiin eläytyminen, eleiden ja ilmeiden kokeileminen ja tunteiden sanoittaminen luovat vahvan ja kokonaisvaltaisen pohjan kielelliselle kehitykselle.
Pienetkin lapset oppivat nopeasti kommunikoimaan oloaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa myös tosielämässä, kun sitä on saanut ensin harjoitella rauhassa leikin kautta.

Viime viikolla liikuttiin lisäksi luonnossa – mielikuvituksen ja kehollisen ilmaisun avulla! Eri ympäristöihin liittyvää sanastoa etsiskeltiin ensin kolmen maalauksen avulla ja sen jälkeen otettiin tueksi liikeharjoitus. Miten liikkuisit, jos olisit kevyt ja pehmeä pilvi? Tai pieni käpy? Entäs märkää rantahiekkaa?

Uusi draamaohjaaja

Iiris Autio on loikannut mukaan Rimcirkukseen!

Iiriksen ohjaamilla draamatunneilla päästään tällä viikolla muun muassa seikkailemaan metsän eläinten valtakunnassa. Lisäksi herätellään kehoa päästä varpaisiin ja maalataan kehoa kauniilla väreillä.

Iiris Autio har hoppat med i Rimcirkus!

Under dramalektioner får man denna vecka bland annat ha äventyr i skogen med olika djur. Utöver det väcker vi kroppen från huvud till tår och målar den med vackra färger.

Syksyn kuulumisia

Viime viikolla päiväkotilaiset seikkailivat pimeässä peikkometsässä yhdessä draamaohjaaja Freian kanssa. Tunneilla kuljettiin syvälle metsän siimekseen peikon syntymäpäiville. Matkalla päästiin ihmettelemään öisiä varjoja ja lopuksi lapset saivat myös tanssia omat varjotanssisoolot.

Tällä viikolla päiväkodeissa aloittaa uusi draamaohjaaja Iiris Autio!

RimCirkus har börjat igen! RimCirkus alkaa jälleen!

RimCirkus har börjat sin verksamhet efter ett långt sommarlov. Vi är glada att få träffa barnen igen och fortsätta med undervisningen fr.o.m. nästa vecka!  

Tämä viikko on kulunut syksyn sisältöjen ja aikataulujen suunnittelun parissa, sekä etätapaamisissa päiväkotien ja koulujen henkilökunnan kanssa. 

RimCirkus-toiminta laajenee syksyllä 2020 ja uutena kohteena mukaan tulee Kytöpuiston koulu. RimCirkusta on syksyllä siis seitsemässä eri paikassa!  

Varhaiskasvatuksessa draama- ja sirkustunneilla keskeisiä teemoja syksyllä ovat muun muassa tunteet, ystävyys ja yhteistyö sekä metsä ja eläimet. Sirkustunneilla korostuvat motoristen taitojen harjoittelu, kun taas draamatunneilla keskitytään tarinallistamiseen ja eläydytään erilaisiin rooleihin. Molemmissa keskiössä ovat ryhmässä toimiminen, kehonhahmotus sekä rytmi. 

Kouluissa sukellamme yhdessä jongleerauksen, akrobatian, improvisaation ja miimin maailmaan! Lähestymme toiminnallisesti toista kotimaista kieltä, käytämme tunneilla sekä suomea että ruotsia ja kannustamme oppilasta harjoittelemaan rohkeasti erilaisia, erityisesti suullisia viestintätilanteita. 

Vi önskar alla en riktig bra början på hösten! Toivotamme kaikille oikein hyvää syksyn alkua! 

Glada vappen åt alla! Hauskaa vappua kaikille!

RimCirkus-hankkeen toiminta jatkuu jälleen 1.9.2020. Kiireellisissä asioissa otathan yhteyttä kulttuuripalveluissa Reeli Karimäkeen tai Hanna Nymaniin sähköpostilla etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Meille saa myös lähettää kuvia ja videoita harjoitteista ja hahmoista osoitteeseen vanda.rimcirkus@gmail.com, julkaisemme niitä syksyllä.

RimCirkus toivottaa kaikille ihanaa loppukevättä ja kesää!

RimCirkus verksamheten fortsätter igen på 1.9.2020. Vid brådskande ärenden kan ni kontakta Kulturtjänstens Reeli Karimäki eller Hanna Nyman med förnamn.efternamn@vantaa.fi

Man kan skicka till oss videon och bilder av övningar och karaktärer till adressen vanda.rimcirkus@gmail.com , vi publicerar dom på hösten.

RimCirkus önskar alla en fantastisk vår och sommar!